Project

Personen met een handicap willen hun stem laten horen in het beleid van de Vlaamse regering. Die vraag leefde al lange tijd bij verenigingen en personen met een handicap. De Vlaamse regering besloot om aan deze nood tegemoet te komen via de oprichting van een adviesraad. In juli 2018 werd hiervoor een projectsubsidie toegekend aan de vzw Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP).

Vanaf 1 oktober 2018 startten de voorbereidingen van NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap. De deelnemende verenigingen werkten een afsprakenkader uit tussen NOOZO en GRIP. Zo kan de adviesraad op een onafhankelijke manier adviezen formuleren.

De adviesraad valt als organisatie onder Gelijke Kansen, maar de adviezen gaan verder dan enkel dit domein. We geven adviezen over alle beleidsdomeinen en thema’s die belangrijk zijn voor personen met een handicap.

Verankering

Het project liep oorspronkelijk tot en met 31 december 2020. Dit pilootproject leerde ons hoe de adviesraad op een goede manier kan werken. Op het einde van 2020 verlengde de Vlaamse Regering het project voor een jaar. Na de evaluatie van het project in 2021 willen we samen met de Vlaamse Regering een vast kader uitwerken voor de verdere werking van de adviesraad.

We vroegen aan de Vlaamse politieke partijen om de verankering van NOOZO op de agenda te plaatsen. Daarom schreven we een nota verankering.