Werking

De adviesraad bestaat uit verschillende groepen. De adviesgroep en de werkgroepen buigen zich over de inhoudelijke werking. Een stuurgroep en een grote groep volgen het bestuur en de organisatie op.

De stuurgroep

De stuurgroep staat in voor de organisatorische uitbouw van de adviesraad. De leden komen maandelijks bijeen om afspraken te maken over de werking van NOOZO. De voorbije maanden werkte de stuurgroep aan:
• De opstart van het project,
• Een samenwerkingsovereenkomst tussen NOOZO en GRIP,
• een visie en stappenplan voor de advieswerking.

De grote groep

De grote groep volgt de beslissingen van de stuurgroep op. Tot de grote groep behoren alle deelnemende verenigingen. Ze geven feedback over de voortgang van het project.

De adviesgroep

De adviesgroep schrijft de adviezen en communiceert met de Vlaamse regering. Ze maakt de adviezen over aan de verschillende ministers. De adviesgroep houdt daarbij rekening met het geleverde werk en de visie van de werkgroepen.
Enkel vertegenwoordigers van verenigingen van/voor personen met een handicap kunnen deelnemen aan de adviesgroep. We streven er verder naar dat minstens de helft van de leden ervaringsdeskundige zijn. De huidige adviesgroep bestaat uit 13 leden.

De werkgroepen

Werkgroepen verkennen een thema en formuleren hier een visie over. De samenstelling van de werkgroepen wordt vastgelegd door de adviesgroep. In een werkgroep kunnen ervaringsdeskundigen en experts over een bepaald onderwerp nadenken en een oplossing naar voor schuiven. Er zijn ook andere manieren mogelijk om personen te laten deelnemen aan een werkgroep. Dit kan bijvoorbeeld via een focusgroep of een bevraging van ervaringsdeskundigen.

Het secretariaat

De medewerkers van het secretariaat ondersteunen de uitwerking van de adviezen.

NOOZO: een huis met vele kamers

We stellen de structuur van NOOZO voor als een huis met verschillende kamers. Nieuwe deelnemers kunnen terecht in een van de thematische werkgroepen. Een beperkt aantal vertegenwoordigers werken mee in kleinere ‘kamers’. Ze nemen deel aan de stuurgroep of de adviesgroep. Het is de adviesgroep die de adviezen overmaakt aan de Vlaamse regering. In het dak van het huis zit de grote groep. Alle leden van NOOZO kunnen deelnemen aan de grote groep.

Op de afbeelding staat een huis met vier kamers. Op het gelijkvloers ligt een brede kamer. Hierin huizen de werkgroepen. Het symbool van de werkgroepen is een tekstballon omdat de werkgroepen nadenken, praten en input ingeven. Op de tweede verdieping van het huis liggen twee kleinere kamers. Een kamer voor de stuurgroep met als symbool twee tandwielen omdat zij voor de organisatie zorgen. Daarnaast is een kamer voor de adviesgroep. Hun symbool is een afvinkformulier. op de afbeelding vertrekt vanuit de kamer van de adviesgroep een pijl naar het symbool van de Vlaamse Regering. In het dak is plaats voorzien voor de grote groep. Zij hebben als symbool 4 cirkels met een gezicht in.
NOOZO: een huis met vele kamers