Tekstversie “voorstelling NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap”

Personen met een handicap willen inspraak over de wetten en regels die hun leven beïnvloeden. NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap zorgt ervoor dat personen met een handicap actief kunnen deelnemen aan het Vlaamse beleid. Dit doen we door adviezen te geven aan de Vlaamse regering.

NOOZO is de afkorting van “niets over ons zonder ons”. Die slogan brengen we in de praktijk in onze samenstelling en werking. Ervaringsdeskundigheid staat centraal in onze organisatie. Verenigingen van/voor personen met een handicap en ervaringsdeskundigen handicap kunnen lid worden van NOOZO.

Wat is een advies?

We geven adviezen over verschillende beleidsdomeinen op Vlaams niveau. Dit kan bijvoorbeeld gaan over mobiliteit, toegankelijkheid, wachtlijsten, werk,… In zo’n advies suggereren we wat de regering kan doen om drempels weg te werken.

We zetten in op goed uitgewerkte adviezen die onderbouwd zijn door ervaringsdeskundigheid en kennis. We gaan voor duurzame en praktisch haalbare oplossingen. We vertrekken vanuit diversiteit en toetsen onze adviezen aan het VN-verdrag voor rechten van personen met een handicap.

We leggen in aan adviesprogramma vast over welke thema’s we zelf adviezen willen geven. Daarnaast kan de regering ons een adviesvraag stellen over een bepaald onderwerp.

Hoe maken we onze adviezen?

Een adviesgroep en werkgroepen buigen zich over de inhoud van de adviezen. Een werkgroep heeft als opdracht om een thema te verkennen en een visie over dit onderwerp te formuleren. De adviesgroep gaat verder aan de slag met deze visie. Vervolgens maakt de adviesgroep het advies over aan de Vlaamse regering.

Meer informatie over de werking kan je vinden op onze website. Wil je graag meewerken of heb je een vraag? Neem een kijkje op de pagina contact van deze website. Je mag ons altijd bellen of mailen.