Privacybeleid

NOOZO hecht belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring willen we transparantie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. NOOZO houdt zicht in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aangezien dat NOOZO onder GRIP vzw valt, volgt NOOZO de GDPR-regels van GRIP vzw.

Ook licht de privacyverklaring toe in welke omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen overdragen. Meer info vind je op de pagina hieronder.
Heb je nog vragen nadat je de privacyverklaring hebt doorgenomen? Neem contact op met Annelies:
NOOZO
Vooruitgangstraat 323, bus 7
1030 Brussel
02/ 274 00 33
annelies@noozo.be

Wat is GDPR?

GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands spreken we van AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Simpel uitgelegd is GDPR een verzameling van regels om de gegevens van burgers beter te beschermen.

Hoe verzamelt NOOZO persoonlijke gegevens?

NOOZO verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt? NOOZO verzamelt deze gegevens volgens de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene Vordering.
Dit gaat over de gegevens van:
• personeelsleden
• leden zowel individuen als verenigingen
• vrijwilligers
• …
• alle andere contacten

Hoe verwerken we jouw gegevens?

NOOZO verwerkt volgende gegevens:
• naam
• telefoon en GSM-nummer
• adres
• e-mailadres
• functie
• ervaringsdeskundigheid
• ondersteuningsvorm
• betalingsgegevens
We verwerken deze gegevens in ons adressenlijst/databestand en mailinglijst.

Bewaren we jouw gegevens veilig?

Om misbruik te voorkomen, worden jouw gegevens opgeslagen op locaties die fysiek en technisch beveiligd zijn. Enkel onze medewerkers hebben toegang tot deze gegevens:

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
• We testen en evalueren deze systemen frequent
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
Als je vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen voor misbruik zijn, neem dan contact op met NOOZO.
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens verleend zijn. Als de toestemming verleend blijft, verwijderen we jouw gegevens niet. We zullen je gegevens gebruiken om je te blijven informeren over onze werking.

Deelt NOOZO jouw gegevens met anderen?

Jouw gegevens worden alleen met het NOOZO-team gedeeld, maar niet met anderen. Delen doen we enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming of als dit wettelijk verplicht is.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovenaan deze verklaring staat ook hoe je contact met ons kan opnemen.

Vragen of klachten?

Heb je nog een vraag over deze privacyverklaring of een klacht, neem dan contact op met Annelies Van Hellemont:
• annelies@noozo.be
• 02/ 274 00 33
Als je een klacht hebt over het gebruik ban persoonsgegevens door NOOZO en we komen er samen niet uit da je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de dienst van de overheid voor privacybescherming.

Vlaamse Toezichtcommissie

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Tel +32 (0)2 553 50 47
overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie
contact@toezichtcommissie.be