Wat betekent NOOZO?

Personen met een handicap willen inspraak over de wetten en regels die hun leven beïnvloeden. Om die wens kracht bij te zetten gebruiken we de slagzin: “niets over ons zonder ons”. Dit is een vertaling van het Engelse “nothing about us withous us”. Deze slogan wordt wereldwijd gebruikt in de beweging van personen met een handicap.

De evolutie van NOOZO

In 2012 verenigden meer dan 20 handicaporganisaties zich onder de naam NOOZO (Niets Over Ons Zonder Ons). Ze vroegen om meer inspraak voor personen met een handicap in het beleid op Vlaams niveau. Voor deze vraag baseerden ze zich op het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waarin het recht op deelname aan het beleid vastligt.

De organisaties van het NOOZO-project stelden in een rapport (pdf) voor om een Vlaamse adviesraad handicap op te richten. Een adviesraad geeft de mogelijkheid om vanuit ervaringsdeskundigheid mee te werken aan beleid. Bovendien kan een adviesraad rond verschillende beleidsdomeinen werken en adviezen geven over alles wat belangrijk is in het leven van personen met een handicap.

Ervaringsdeskundigheid

Vanaf oktober 2018 werkten de handicaporganisaties van het NOOZO-project aan de opstart van de adviesraad. Ervaringsdeskundigheid staat centraal in de adviesraad. Enkel verenigingen van/voor personen met een handicap en ervaringsdeskundigen handicap kunnen lid worden van NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap. Zo garanderen we dat personen met een handicap en hun naaste omgeving hun stem laten horen.