Deelnameformulier voor verenigingen

Contactgegevens

Deelnemen aan NOOZO

Ervaringsdeskundigheid

Enkel verenigingen van/voor personen met een handicap kunnen deelnemen aan NOOZO. Daarmee bedoelen we dat ervaringsdeskundigheid een onderdeel is van de werking van de organisatie.

Engagement binnen NOOZO

We vragen aan verenigingen dat ze zich engageren om:

 • Aan te sluiten bij de definitie handicap van het VN-Verdrag voor Rechten van Personen met een Handicap. Personen met een handicap omvat personen met een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.
 • De belangen van alle handicaps na te streven.
 • De belangen van mensen met een handicap boven deze van organisatiebelangen te stellen.
 • Mee te werken aan NOOZO binnen de richting die uitgewerkt is in de “nota advieswerking” en “het intern reglement”.
 • Mee te werken aan NOOZO binnen de kaders van het Vlaamse beleidsniveau.

NOOZO verzamelt persoonlijke gegevens conform de doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Om de inschrijving van de vereniging te vervolledigen stuur je ons enkele documenten op die een beeld geven van de werking van de vereniging. Je bent vrij om deze documenten te kiezen: het mag een tijdschrift, jaarverslag, bestaande dossiers,… zijn.
Deze documenten kan je ons bezorgen:

 • per mail via veronique@noozo.be
 • per post op volgend adres:
  NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap
  Vooruitgangstraat 323 bus 7
  1030 Brussel