Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen

In 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Openbaar vervoer zal hierdoor op een andere wijze worden georganiseerd. Alle belangrijke plaatsen en bezienswaardigheden in Vlaanderen blijven bereikbaar met een vast aanbod van bussen en trams. Andere plaatsen zullen enkel met vervoer op maat bereikbaar zijn. Dit is vervoer op aanvraag (zoals het huidig aanbod aan … Doorgaan met het lezen van Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen

Deel je ideeën voor een toegankelijke samenleving

Deze bevraging is afgelopen. Wil je op de hoogte blijven van activiteiten van NOOZO? Stuur een mail naar info@noozo.be NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap werkt aan een advies over toegankelijkheid. In dit advies gaan we in op: Knelpunten rond toegankelijkheid binnen verschillende domeinen (media, gebouwen, communicatie,…)Toegankelijkheid over de beleidsdomeinen heen. Hoe zetten we stappen vooruit … Doorgaan met het lezen van Deel je ideeën voor een toegankelijke samenleving

Gezocht: getuigen over de wachtlijst persoonsvolgend budget

VOLZET INSCHRIJVINGEN De inschrijvingen zijn afgesloten. Er hebben zich meer getuigen gemeld dan we ruimte hebben voor de gesprekken. Alvast bedankt voor je interesse. Wil je op een andere manier meewerken aan NOOZO? Stuur naar ons een e-mail (info@noozo.be). We nemen met jou contact op. OPROEP NOOZO is een samenwerking van 26 verenigingen van personen … Doorgaan met het lezen van Gezocht: getuigen over de wachtlijst persoonsvolgend budget

Advies Naar een diverse, toegankelijke en vernieuwende openbare omroep

Toegankelijke media met aandacht voor handicap zijn belangrijk voor personen met een beperking. In het voorjaar van 2020 werkt de Vlaamse regering aan een nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT. Hierin wordt de opdracht van de openbare omroep vastgelegd voor de volgende jaren. De regering en de VRT bepalen samen hoe ze te werk zullen gaan. … Doorgaan met het lezen van Advies Naar een diverse, toegankelijke en vernieuwende openbare omroep

Advies Mobiliteitscentrale als spil in de vervoersketen voor personen met een handicap

In 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Hierdoor zal de organisatie van het openbaar vervoer grondig veranderen. Het decreet basisbereikbaarheid zal ervoor zorgen dat steden en gemeenten met elkaar verbonden blijven via vaste lijnen van het openbaar vervoer. Ook belangrijke plaatsen zoals de school, het cultuurcentrum of een handelskern blijven bereikbaar via bus of … Doorgaan met het lezen van Advies Mobiliteitscentrale als spil in de vervoersketen voor personen met een handicap

Lezing beleidsplannen Vlaamse Regering

NOOZO nam het regeerakkoord en de beleidsnota’s van de Vlaamse regering door. We maakten van deze beleidsplannen een gemeenschappelijke lezing. Dit is onze basis om samen met de Vlaamse regering beleid te maken. Stapsgewijs spreken we met de verschillende kabinetten af om tot afspraken te komen over welke thema’s NOOZO advies formuleert. We maken een … Doorgaan met het lezen van Lezing beleidsplannen Vlaamse Regering

NOOZO blijft bereikbaar in coronatijden

Door de Corona-maatregelen werkt NOOZO op een andere manier. De stafleden doen telewerk. Je kan ons bereiken via info@noozo.be of via de persoonlijke mailadressen van de stafleden (menu over ons medewerkers). De bijeenkomsten van NOOZO worden vervangen door online vergaderingen. Zo werken we verder aan meer beleidsparticipatie voor personen met een handicap.