Op naar een integraal toegankelijkheidsbeleid

Klik hier voor de tekst in eenvoudige taal Toegankelijkheid is een belangrijke hefboom voor inclusie. De toegankelijkheid gaat er op de diverse domeinen traag op vooruit. Met dit advies over Toegankelijkheidsbeleid over de beleidsdomeinen heen, draagt NOOZO bij aan een snellere vooruitgang. Onze aanbevelingen Het Toegankelijkheidsbeleid moet inzetten op een daadwerkelijk uitvoeren van de aangegane … Doorgaan met het lezen van Op naar een integraal toegankelijkheidsbeleid

NOOZO-Forum op 13 november

NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap, bestaat in december 2 jaar. Een mooi moment om de banden tussen ervaringsdeskundigen en beleidsmakers op het Vlaams niveau te versterken op basis van het advieswerk dat we met NOOZO reeds geleverd hebben. NOOZO organiseert daarom het (eerste) NOOZO-Forum op 13 november 2020. Voor meer informatie over het evenement verwijzen … Doorgaan met het lezen van NOOZO-Forum op 13 november

Bevraging adviesprogramma 2021 (afgesloten)

NOOZO bereidt het adviesprogramma van 2021 voor. Welk thema vind jij belangrijk om te adviseren? We houden graag rekening met alle suggesties:  van mensen met een handicap en hun omgeving, de ideeën van experten en beleidsmakers. We stellen je drie vragen. Je kan anoniem deelnemen of je naam en email achterlaten.  Je kan ook aangeven dat … Doorgaan met het lezen van Bevraging adviesprogramma 2021 (afgesloten)

Advies stedenbouwkundige verordening

Klik hier voor de tekst in eenvoudige taal Sinds 2010 is er een stedenbouwkundige verordening van kracht. Inter, het extern verzelfstandigd Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, heeft een evaluatieonderzoek gehouden naar de toepassing en handhaving van de verordening. Resultaten ervan werden gepubliceerd in juni 2020. NOOZO is verontrust over de resultaten van het onderzoek. De verordening wordt … Doorgaan met het lezen van Advies stedenbouwkundige verordening

Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen

In 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Openbaar vervoer zal hierdoor op een andere wijze worden georganiseerd. Alle belangrijke plaatsen en bezienswaardigheden in Vlaanderen blijven bereikbaar met een vast aanbod van bussen en trams. Andere plaatsen zullen enkel met vervoer op maat bereikbaar zijn. Dit is vervoer op aanvraag (zoals het huidig aanbod aan … Doorgaan met het lezen van Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen

Deel je ideeën voor een toegankelijke samenleving

Deze bevraging is afgelopen. Wil je op de hoogte blijven van activiteiten van NOOZO? Stuur een mail naar info@noozo.be NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap werkt aan een advies over toegankelijkheid. In dit advies gaan we in op: Knelpunten rond toegankelijkheid binnen verschillende domeinen (media, gebouwen, communicatie,…)Toegankelijkheid over de beleidsdomeinen heen. Hoe zetten we stappen vooruit … Doorgaan met het lezen van Deel je ideeën voor een toegankelijke samenleving

Gezocht: getuigen over de wachtlijst persoonsvolgend budget

VOLZET INSCHRIJVINGEN De inschrijvingen zijn afgesloten. Er hebben zich meer getuigen gemeld dan we ruimte hebben voor de gesprekken. Alvast bedankt voor je interesse. Wil je op een andere manier meewerken aan NOOZO? Stuur naar ons een e-mail (info@noozo.be). We nemen met jou contact op. OPROEP NOOZO is een samenwerking van 26 verenigingen van personen … Doorgaan met het lezen van Gezocht: getuigen over de wachtlijst persoonsvolgend budget

Advies Naar een diverse, toegankelijke en vernieuwende openbare omroep

Toegankelijke media met aandacht voor handicap zijn belangrijk voor personen met een beperking. In het voorjaar van 2020 werkt de Vlaamse regering aan een nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT. Hierin wordt de opdracht van de openbare omroep vastgelegd voor de volgende jaren. De regering en de VRT bepalen samen hoe ze te werk zullen gaan. … Doorgaan met het lezen van Advies Naar een diverse, toegankelijke en vernieuwende openbare omroep

Advies Mobiliteitscentrale als spil in de vervoersketen voor personen met een handicap

In 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Hierdoor zal de organisatie van het openbaar vervoer grondig veranderen. Het decreet basisbereikbaarheid zal ervoor zorgen dat steden en gemeenten met elkaar verbonden blijven via vaste lijnen van het openbaar vervoer. Ook belangrijke plaatsen zoals de school, het cultuurcentrum of een handelskern blijven bereikbaar via bus of … Doorgaan met het lezen van Advies Mobiliteitscentrale als spil in de vervoersketen voor personen met een handicap