Nieuwe werkgroepen in 2021

We kozen 5 thema’s waarmee we in 2021 aan de slag gaan via een werkgroep. Op het programma staan adviezen rond: Wonen De toegankelijkheid van de woningmarkt is een breed thema dat verschillende aspecten bevat, zoals:  de toegankelijkheid van de sociale en private huurmarktde betaalbaarheid van woningaanpassingendiscriminatie op de woningmarktafstemming tussen wonen en zorg Met … Doorgaan met het lezen van Nieuwe werkgroepen in 2021

Terugblik op het NOOZO-forum (aftermovie)

Op 13 november hielden we het eerste NOOZO-forum. Via 9 online dialoogtafels onderzochten we hoe de aanbevelingen van NOOZO een verschil kunnen maken in het leven van burgers met een handicap. Van daaruit verkenden we wat er nodig is voor een sterke wisselwerking tussen het adviesproces en het beleidsvormingsproces. Het enthousiasme en de gedrevenheid van … Doorgaan met het lezen van Terugblik op het NOOZO-forum (aftermovie)

Brief: handicapspecifieke aandachtspunten bij de vaccinatiestrategie

Klik hier voor de tekst in eenvoudige taal In december 2020 werd de Belgische vaccinatiestrategie bekendgemaakt. Er is onvoldoende vaccinatiemateriaal om iedereen meteen in te enten tegen COVID-19. De regering kiest er daarom voor om bepaalde groepen eerst te vaccineren. Het gaat om de bewoners van woonzorgcentra en voorzieningen, (zorg)personeel in ziekenhuizen, personen ouder dan … Doorgaan met het lezen van Brief: handicapspecifieke aandachtspunten bij de vaccinatiestrategie

NOOZO voor één jaar verlengd

NOOZO, de Vlaamse adviesraad Handicap, kan haar werking in 2021 verderzetten. De adviesraad van en voor personen met een handicap startte in oktober 2018 als tijdelijk project. Minister van Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers kiest ervoor om het project met één jaar te verlengen en gaat het engagement aan om een structurele verankering vanaf … Doorgaan met het lezen van NOOZO voor één jaar verlengd

Op naar een integraal toegankelijkheidsbeleid

Klik hier voor de tekst in eenvoudige taal Toegankelijkheid is een belangrijke hefboom voor inclusie. De toegankelijkheid gaat er op de diverse domeinen traag op vooruit. Met dit advies over Toegankelijkheidsbeleid over de beleidsdomeinen heen, draagt NOOZO bij aan een snellere vooruitgang. Onze aanbevelingen Het Toegankelijkheidsbeleid moet inzetten op een daadwerkelijk uitvoeren van de aangegane … Doorgaan met het lezen van Op naar een integraal toegankelijkheidsbeleid

NOOZO-Forum op 13 november

NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap, bestaat in december 2 jaar. Een mooi moment om de banden tussen ervaringsdeskundigen en beleidsmakers op het Vlaams niveau te versterken op basis van het advieswerk dat we met NOOZO reeds geleverd hebben. NOOZO organiseert daarom het (eerste) NOOZO-Forum op 13 november 2020. Voor meer informatie over het evenement verwijzen … Doorgaan met het lezen van NOOZO-Forum op 13 november

Bevraging adviesprogramma 2021 (afgesloten)

NOOZO bereidt het adviesprogramma van 2021 voor. Welk thema vind jij belangrijk om te adviseren? We houden graag rekening met alle suggesties:  van mensen met een handicap en hun omgeving, de ideeën van experten en beleidsmakers. We stellen je drie vragen. Je kan anoniem deelnemen of je naam en email achterlaten.  Je kan ook aangeven dat … Doorgaan met het lezen van Bevraging adviesprogramma 2021 (afgesloten)

Advies stedenbouwkundige verordening

Klik hier voor de tekst in eenvoudige taal Sinds 2010 is er een stedenbouwkundige verordening van kracht. Inter, het extern verzelfstandigd Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, heeft een evaluatieonderzoek gehouden naar de toepassing en handhaving van de verordening. Resultaten ervan werden gepubliceerd in juni 2020. NOOZO is verontrust over de resultaten van het onderzoek. De verordening wordt … Doorgaan met het lezen van Advies stedenbouwkundige verordening

Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen

In 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Openbaar vervoer zal hierdoor op een andere wijze worden georganiseerd. Alle belangrijke plaatsen en bezienswaardigheden in Vlaanderen blijven bereikbaar met een vast aanbod van bussen en trams. Andere plaatsen zullen enkel met vervoer op maat bereikbaar zijn. Dit is vervoer op aanvraag (zoals het huidig aanbod aan … Doorgaan met het lezen van Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen