Advies

Via NOOZO geven personen met een handicap advies aan de Vlaamse regering. In zo’n advies suggereren we wat de regering kan doen om drempels weg te werken in het leven van personen met een handicap.

De adviezen van NOOZO

2020.01 Lezing Beleidsplannen Vlaamse regering

2020.02 Aanbevelingen naar aanleiding van Covid-19

2020.03 De Mobiliteitscentrale als spil in de vervoersketen voor personen met een handicap

2020.04 Naar een diverse, toegankelijke en vernieuwende openbare omroep

2020.05 Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen

2020.06 Covid-19 en kansen voor de toekomst

2020.07 Planmatig werk maken van een betere toegankelijkheid

2020.08 Sneladvies programmadecreet begroting 2021

2020.09 Op naar een integraal toegankelijkheidsbeleid

2020.10 Handicapspecifieke aandachtspunten bij de vaccinatiestrategie

Wie maakt de adviezen?

Een adviesgroep en werkgroepen buigen zich over de inhoud van de adviezen.

Wat doet een werkgroep?

  • Verkennen een thema en formuleren een visie over een onderwerp,
  • Werkt op de korte termijn en heeft een tijdelijk karakter.

Wat doet de adviesgroep?

  • Bouwt verder op het werk en de visie van de werkgroepen,
  • Schrijft de adviezen,
  • De adviesgroep is het gezicht van NOOZO. Zij geeft de adviezen aan de Vlaamse regering.

Hoe maken we adviezen?

We zetten in op goed uitgewerkte adviezen die onderbouwd zijn door ervaringsdeskundigheid en kennis. We gaan voor duurzame en praktisch haalbare oplossingen. We vertrekken vanuit diversiteit en toetsen onze adviezen aan het VN-verdrag voor Rechten van Personen met een Handicap.

We formuleren adviezen in consensus. Alle leden van de adviesgroep zijn het eens over het advies. In uitzonderlijke omstandigheden brengen we een advies uit waarin verschillende kijkwijzen worden gegeven.

Adviesprogramma

Het adviesprogramma wordt samengesteld uit thema’s die belangrijk zijn voor personen met een handicap. We stemmen af met de ministers in de Vlaamse regering over welke thema’s ons advies nuttig is. In voorbereiding hiervan maakten we een gezamenlijke lezing van de beleidsplannen van de Vlaamse regering. We voorzien daarnaast voldoende ruimte voor onverwachte adviesvragen van de Vlaamse regering.

Lees meer over de advieswerking van NOOZO in de nota advieswerking.