Deel je ideeën voor een toegankelijke samenleving

Deze bevraging is afgelopen. Wil je op de hoogte blijven van activiteiten van NOOZO? Stuur een mail naar info@noozo.be

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap werkt aan een advies over toegankelijkheid. In dit advies gaan we in op:

  • Knelpunten rond toegankelijkheid binnen verschillende domeinen (media, gebouwen, communicatie,…)
  • Toegankelijkheid over de beleidsdomeinen heen. Hoe zetten we stappen vooruit op vlak van toegankelijkheid?

NOOZO startte een adviestraject met ervaringsdeskundigen rond het thema toegankelijkheid. In deze werkgroep gingen we ook in gesprek met experten. In Vlaanderen zijn er veel personen die werken rond toegankelijkheid of ervaring hebben met het thema. We nemen hun ideeën graag mee in ons beleidswerk. Daarom organiseren we een online bevraging.

Via deze bevraging willen we ideeën verzamelen om toegankelijkheid te verbeteren. We willen niet enkel problemen aankaarten, maar ook nadenken over oplossingen.

Wie kan deelnemen aan de bevraging?

  • Ervaringsdeskundigen
  • Personen met inzichten over toegankelijkheid (vanuit hun professionele ervaring)

Wat gebeurt er na de bevraging?

  • We organiseren op dinsdag 25 augustus focusgroepen over de resultaten van de bevraging.
  • We nemen ideeën uit de bevraging en focusgroepen mee in ons advies over toegankelijkheid. Dit advies verschijnt eind 2020.