Sneladvies Covid-19

Op basis van signalen van de verenigingen van NOOZO maakten we een sneladvies op eigen initiatief voor de Vlaamse Regering over de Covid-19 situatie. Deze situatie raakt vele mensen met een handicap op een specifieke manier.

De voornaamste aanbevelingen:

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap waardeert de aanpak van de overheid en de inzet van vele diensten en mensen. Wij hangen ons witte laken voor hen.

We formuleren een aantal aanbevelingen voor de verdere aanpak van de Covid-19-situatie op Vlaams niveau.

Personen met een handicap die thuis verblijven, bevinden zich door de maatregelen in een kwetsbare situatie. Zet daarom meer middelen in om personen met een handicap te ondersteunen in de thuissituatie.

  • Zorg dat de verschuiving van de bewoners van een voorziening naar een thuisverblijf gevolgd wordt door de middelen.
  • Schakel vrijgekomen begeleiders in vanuit dagcentra en multifunctionele centra (MFC) voor de ondersteuning van gezinnen.

Zorg voor meer beschermingsmiddelen voor al wie in de thuissituatie ondersteuning biedt. Zo kan het dienstenaanbod in de thuisomgeving ook terug sterker worden.

Mantelzorg wordt nu vaak moeilijker en zwaarder. Weggevallen hulp van professionelen wordt nu vervangen door nieuwe mantelzorg. Ondersteun de mantelzorg.

Neem dienstverleners in voorzieningen en thuissituaties op in de prioriteitengroepen voor testing.

Neem initiatieven om de eenzaamheid te doorbreken.

Zorg voor toegankelijke communicatie via diverse kanalen. Hou hierbij rekening met een grote digitale kloof.

Hou bij alle maatregelen rekening met mensen met een handicap.

Ga het gesprek aan met mensen met een handicap om zicht te krijgen op het handicap-specifieke.

Dit advies werd op 30 maart 2020 bezorgd aan alle ministers van de Vlaamse Regering.

Aanbevelingen Covid-19

Tekstversie van deze video

Download

Sneladvies Covid-19 (pdf – 180 kB)

Sneladvies Covid-19 (Word – 59 kB)