Adviesprogramma

We kozen 3 thema’s waarmee we in de eerste helft van 2020 aan de slag gaan.

Wachtlijsten

20.000 mensen wachten op een persoonsvolgend budget of persoonlijk assistentiebudget. Met een werkgroep zoeken we antwoorden op:

 • Wat zijn manieren om de wachtlijsten weg te werken?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van deze manieren?
 • Hoe kunnen we recht op ondersteuning realiseren?

De werkgroep komt tot een nota met onderbouwde voorstellen. De adviesgroep van NOOZO formuleert op basis hiervan een beleidsadvies.

Mobiliteit

De volgende jaren voert de regering het decreet basisbereikbaarheid uit. Er komt een omschakeling naar een vraaggericht openbaar vervoer. Het aanbod wordt afgestemd op de vraag. Dit geeft kansen tot verbetering maar houdt ook gevaren in voor personen met een handicap. In een werkgroep buigen we ons over de organisatie van het openbaar vervoer binnen het kader van basisbereikbaarheid. Daarbij leggen we ook de focus op de (on)toegankelijkheid van bussen.

Toegankelijkheid

Voor een betere toegankelijkheid in Vlaanderen is meer samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen nodig. We willen het thema op een brede manier aanpakken. We bekijken verschillende aspecten van toegankelijkheid: gebouwen, media, openbare dienstverlening,… Het is niet de bedoeling om voor elk onderdeel specifieke maatregelen uit te werken. We willen vooral werken aan een beleid met meer samenhang. Daarom buigen we ons over de vraag: Hoe komen we tot een aanpak die meer resultaten oplevert op het vlak van toegankelijkheid?

Najaar 2020

In de tweede helft van 2020 plaatsen we drie andere thema’s op de agenda. 

 • Werk
 • Ervaringsdeskundigen
 • Hulpmiddelen voor personen met een handicap (65+)

De beleidsactualiteit deed ons kiezen om deze thema’s niet op te nemen en te vervangen door dringender thema’s:

 • NOOZO nam deel aan de taksforce kwetsbare gezinnen in het kader van Covid-19.
 • Twee adviezen over Covid-19.
 • Een advies over de geplande mobiliteitscentrale voor het openbaar vervoer in Vlaanderen.
 • Een advies over de beheersovereenkomst van de VRT.
 • Een advies over de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid.

Voor het thema werk start er nog een werkgroep einde 2020. De thema’s “ervaringsdeskundigheid” en “65+” worden in heroverweging genomen bij de opmaak van het jaarprogramma 2021.

Een werkgroep denkt na over deze onderwerpen. Daarna formuleren ze een voorstel tot advies. Wil je hieraan meewerken? Stuur dan een e-mail naar veronique@noozo.be of bel naar 02/274 00 35