Vragen van nieuwe deelnemers

Wil je graag meewerken aan NOOZO, maar heb je nog vragen? Neem een kijkje bij de meest gestelde vragen van nieuwe deelnemers. Geen antwoord gevonden op je vraag? Neem contact met ons op via info@noozo.be of 02/274 00 31

Wanneer start NOOZO met adviezen geven?

De adviesgroep kwam voor het eerst bijeen op 3 juli 2019. In het najaar van 2019 stellen ze een adviesprogramma op. Vanaf dan kunnen ook nieuwe deelnemers zich aanmelden voor een thematische werkgroep. De eerste adviezen worden uitgebracht in het voorjaar van 2020.

Krijgen deelnemers een (onkosten)vergoeding?

NOOZO is pas opgestart als project. Bij de opstart kozen we ervoor om eerst het inhoudelijke luik (= de advieswerking) op poten te zetten. Er werden nog geen regelingen getroffen rond vergoedingen en terugbetalingen van onkosten. We beslisten voorlopig wel al om coaches en tolkkosten te vergoeden. In het najaar van 2019 zal de stuurgroep een uitgebreide regeling rond vergoedingen uitwerken.

Kan ik als nieuwe deelnemer meewerken aan de adviesgroep?

Nieuwe deelnemers kunnen terecht in de grote groep en werkgroepen. Continuïteit is erg belangrijk voor de adviesraad. Daarom vragen we aan nieuwe leden om eerst een jaar mee te werken als lid van een werkgroep of de grote groep vooraleer deel te nemen aan de adviesgroep. Enkel vertegenwoordigers van verenigingen van/voor personen met een handicap kunnen deelnemen aan de adviesgroep.

Wie bestuurt NOOZO?

Het bestuur is in handen van een stuurgroep van 10 leden. Hierin zetelen vertegenwoordigers van handicapverenigingen. De stuurgroep komt maandelijks bijeen en neemt praktische beslissingen over de organisatie van NOOZO. Daarnaast is er een grote groep die het bestuur mee opvolgt. Alle leden van NOOZO worden uitgenodigd om de vergadering van de grote groep bij te wonen. Wil je weten wie meewerkt aan NOOZO? Neem dan een kijkje op de pagina deelnemers en bestuur.

Is NOOZO de opvolger van het VGPH?

Neen, er zijn meerdere verschillen tussen NOOZO en het VGPH. Het vroegere Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap was een platform van handicapverenigingen. Zij werkten rond thema’s in de zorgregie. NOOZO is een adviesraad die over verschillende beleidsdomeinen werkt en is dus niet de opvolger van het VGPH. In NOOZO kunnen bovendien ook ervaringsdeskundigen deelnemen die geen link met een vereniging hebben.